Förberedelser

Innan du reser till Chamonix krävs en hel del individuella förberedelser av dig. För dessa ansvarar du på egen hand men Mont-Blanc Specialisten ger dig tips på vägen.

Vad krävs för att klättra Mont Blanc?

Det är lika viktigt för dig som för oss att du som bokar har tillräcklig fysik för uppgiften. Läs detta noga och var självkritisk när du gör bedömningen om du har det som krävs eller ej. Det finns ingen lätt väg till toppen. Normallederna uppför berget går genom glaciärterräng med sprickor och istorn.

Uppför branta snö- och isfält, lös klippterräng med smala passager där möten med andra klättrare lätt blir komplicerade. Med detta vill vi ha sagt att det är viktigt att respektera och förstå de risker och svårigheter som är en stor del av den totala utmaningen i en bestigning av Mont Blanc.

Vad krävs fysiskt?

De flesta människor är kapabla att klättra Mont Blanc förutsatt att de har gjort en viss förberedande fysisk träning. Det är svårt att jämföra en bestigning av Mont Blanc med andra aktiviteter, Vätternrundan, Vasaloppet eller ett Maraton är aktiviteter som ligger närmast. Du bör alltså vara en aktiv person som tränar regelbundet. 

Förberedande träning?

Beroende på den grundfysik du har sedan tidigare krävs det olika mycket målinriktad träning för att du ska ge dig själv goda odds att nå toppen. En rekommendation är att börja med den förberedande träningen långt innan din kurs vecka. Träningen bör vara baserad på långa perioder av låg till medelmåttligt intensiva pass av löpning, vandring eller cykling. Behöver du mer hjälp och tips kan du beställa tränings och kostråd ifrån oss.

Behövs det några tekniska förkunskaper?

Det är självklart bra om du har vissa tidigare erfarenheter i att gå med stegjärn och isyxa men det är inget som är nödvändigt. Under den första delen av kursen ligger fokus på att skapa tillräcklig acklimatisering samt utbildning i de grundläggande tekniker som krävs för att kunna klättra branta snö- och isfält samt säkert ta sig fram i replag på glaciärterräng.

Vilka personer bör inte klättra Mont Blanc?

Du bör inte anstränga dig på över 2500 meters höjd om du har ett medicinskt tillstånd som försämrar din kropps motståndskraft. Sådana tillstånd kan vara diabetes (det behöver dock inte vara ett problem), nedsatt hjärtkapacitet, graviditet under de första eller tre sista månaderna, hög feber eller om du nyligen blivit opererad eller har varit svårt sjuk. Barn och ungdomar under 16 år bör inte klättra Mont Blanc.

Är du fortfarande osäker på om du har det som krävs för Mont Blanc så är du välkommen att höra av dig till oss med frågor.