Den skandinaviska specialistesten av Mont Blanc bestigningar


Nyheter 

Våra Mont Blanc kurser börjar bli fullbokade men det finns fortfarande några platser kvar på vissa av kursveckorna. Vi erbjuder även bestigningar av Matterhorn och andra mer krävande toppar. 

Välkomna!

Läs mer

Mont Blanc Veckan

Upplägget vi finslipat på i mer än 10 år kallar vi "Mont Blanc Veckan"  Kursen är på sex intensiva dagar och bygger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje deltagare att nå toppen.

Läs mer

Facebook

Nu finns vi även på Facebook, och det som händer på Facebook kan du läsa här i bloggen.